Några lästa böcker på senaste tid

En klassiker har lästs: Walden av Henri David Thoreau.

“Den första svenska utgåvan av Walden, med titeln ”Skogsliv vid Walden” kom 1924 i en översättning av Frans G. Bengtsson. Det är dock en nedskuren version där fyra hela kapitel saknas och liksaså en rad avsnitt från flera av de övriga kapitlen. En oavkortad svensk utgåva kom 2006 där översättningen är gjord av Peter Handberg med efterord av Steven Hartman och Henrik Otterberg.” Från https://sv.wikipedia.org/wiki/Walden_(ess%C3%A4)

Läsvärd, ger en hel del tankar om naturvård från mitten av 1800-talet, filosofi och skrivande. Många naturbetraktelser. Lättläst och resonerande. Essäistisk stil typ Frans G. Bengtsson och Montaigne.

Läst Nina Burtons bok om Erasmus, “Gutenberggalaxens nova”. Även denna bok har essäistisk stil. Behandlar främst Erasmus liv och leverne och hans böckers avtryck i Europa. Men tar även upp en hel del andra stora namn som påverkat och påverkats av honom: Konstnärer som Holbein d.y., Albrecht Dürer, kända medicinhistorika namn som Paracelsus och Vestalis. Reformationen grundgester Luther, Zwingli behandlas i samband med religionskrigen på 15oo-talet. Och allt har en bakgrund i Gutenbergs uppfinnande av tryckeripressen. Man känner sig klokare efter att ha läst boken. Boken har också bilder som förhöjer läsvärdet.

För recension se http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/erasmus-ar-vard-en-renassans/

 

 

 

 

 

 

Share
Mushroom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *