Om siffror

Jag har i många år varit intresserad av matematik, åtminstone sedan ca 1970. Läste då en en bok av Morris Kline “Matematiken i den västerländska kulturen”. Den skakade mina grundvalar men skapade också ett bestående intresse för matematik. Tyvärr är jag ingen större mattebegåvning, även om jag förstår skönheten i viss matematik.

Hittade idag en räcka korta “videosar” som diskuterar/beskriver primtal, pi, talet 42, att ha 12 som bas i stället för 10, mm mm.

Share
Mushroom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *