Monthly Archives: January 2019

svampåret 2019

Våren var hyfsad med lagomt mycket stenmurkla, hyfsat med vårmusseroner samt såg jag en rund toppmurkla. Runda toppmuklan är ganska ovanlig, men tycks i alla fall trivas på [..]

Share
Mushroom